Tietosuojakäytäntö

Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee täyttää tietosuoja-asetuksessa ilmoitetut perusperiaatteet. Niiden mukaan henkilötietoja saa muun muassa kerätä vain laillista tarkoitusta varten, jota ei ole muotoiltu liian yleisesti, ja kerätyt tiedot tulee rajoittaa niihin, mitä tähän tarkoitukseen vaaditaan. Tietoja ei saa myöhemmin käsitellä tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla, eikä niitä saa säilyttää tarvittavaa pidempään. Henkilötietoja käsittelevän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa näitä periaatteita. (Lähde)

MTAB Sverige AB ei jaa tietoja muille yrityksille tai kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, paitsi lain niin vaatiessa. Toinen poikkeus on se, kun se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai palvelujemme suorittamiseksi.

Henkilötietojen käsittely MTAB:n verkkosivustolla

MTAB Sverige AB on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelyssä sivustoilla mtab.se/mtab.dk/mtab.no/mtab.fi/mtab.eu ja niiden aliosoitteissa. Noudatamme käsittelyssä EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR).

  • Tietoja käytetään kävijöiden tilastointiin sekä viestintämme mukauttamiseen nykyisille ja tuleville asiakkaille.
  • Suojaamme tietoja tietosuojasääntöjen mukaisesti.
  • MTAB Sverige AB ei luovuta eikä myy tietoja kolmansille osapuolille.

Tiedonsaantioikeus

Jos haluat saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä MTAB Sverige AB:llä, lähetä asiaa koskeva pyyntö osoitteeseen gdpr@mtab.se.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Kysyttävää

Mahdolliset kysymyksesi henkilötietojen käsittelystä voit lähettää osoitteeseen gdpr@mtab.se.

Henkilötietolainsäädäntö

Tietosuojan tarkastuslaitos valvoo henkilötietolainsäädäntöä Ruotsissa. Laitoksen verkkosivustolla on tarkempia tietoja lainsäädännöstä.