Vakuutukset

Vakuuta kuljetuksesi

Hyvät rutiinit ja pitkä kokemus luovat parhaat edellytykset onnistuneille kuljetuksille. Teknisten laitteiden ja taide-esineiden kuljettamiseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Esinevakuutus turvaa tavarasi mahdollisilta kuljetusvahingoilta.

MTAB:lla on PSYM 2000 -määräysten mukaisena rahdinkuljettajana kuljetusvastuuvakuutus. Se kattaa vahingot, jotka aiheutuvat meidän toiminnastamme rahdinkuljettajana, ja korvaus perustuu lähetyksen painoon. Muiden kuljetuksen aikana syntyvien vahinkojen varalta asiakkaan on tehtävä esinevakuutus, joka perustuu tavaran täyteen arvoon.

Esinevakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus

 • Kuljetukseen sisältyy aina kuljetusvastuuvakuutus.
 • Korvauksen saaminen edellyttää, että selvityksessä pystytään osoittamaan, että MTAB on myötävaikuttanut
  vahingon syntyyn. Vakuutuksesta korvataan vain se osa lähetyksestä, joka on vahingoittunut.
 • Kuljetusvastuuvakuutus on PSYM 2000 -määräysten mukainen lukuun ottamatta pykäliä 6, 20 ja 27 C kohdan 3 kappaletta 1.
 • Maissa, joissa ei ole kansallisia määräyksiä rahdinkuljettajan vastuun rajoitukseen, vakuutus on voimassa CMR-sopimuksen mukaan.
 • Suomessa korvaustaso on lain mukaan yleisesti korkeintaan 20 EUR/kg kotimaan kuljetuksissa. Vakuutuksesta korvataan vain se osa lähetyksestä, joka on vahingoittunut.

Esinevakuutus

MTAB auttaa asiakasta hankkimaan esinevakuutuksen Länsförsäkringar-vakuutusyhtiön kautta.

 • Esinevakuutus on asiakkaan ottama vakuutus. Se kattaa vahingot, jotka aiheutuvat fyysisen tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana.
 • Vakuutuksesta korvataan vahingot riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet MTAB:n toiminnan seurauksena vai eivät.
 • Vakuutus kattaa vahingot tuotteen täyteen arvoon asti.
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.
 • Vakuutus on voimassa koko kuljetuksen ajan.
 • MTAB tarjoaa vakuutuksen Länsförsäkringar-vakuutusyhtiön kautta.

Esinevakuutus

Vastuuvakuutus huolto- ja asennustöissä

MTAB:n huolto- ja asennustöitä koskevan vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaussumma on 10 miljoonaa Ruotsin kruunua vahinkoa kohden.


Dokumentit: